Loader
shape shape shape

Organizacja

Zajęcia prowadzimy w odrębnych grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat.

Dla dzieci rozpoczynających swoją przedszkolną przygodę w ciągu roku prowadzimy indywidualne zajęcia adaptacyjne, które pozwolą łagodnie i naturalnie wejść w życie przedszkola.

Plan dnia ułożyliśmy ze szczególną dbałością o zachowanie proporcji między nauką, zabawą a zajęciami ruchowymi by zapewnić harmonijny rozwój dzieci.

Przedszkole Happy Hippo Wawer czynne jest przez caly rok w godzinach od 7:00 do 18:30

photo

Plan dnia

Przed południem

7:00-8:30

Dzień dobry przedszkole

Jest to czas na swobodną, twórczą aktywność dzieci, a także zabawy integracyjne, samodzielne lub inspirowane przez nauczycieli.
8:30-8:45

Ruch to zdrowie

Przed śniadaniem organizujemy zajęcia ruchowe: zabawy przy muzyce ze śpiewem, ćwiczenia zręcznościowe, gimnastykę ogólnorozwojową oraz gry zespołowe. W zajęciach ruchowych stosujemy Pedagogikę Zabawy – Klanza, Kinezjologię edukacyjną dr Paula Denisona, Ruch Rozwijający W. Sherborne i Metodę Opowieści Ruchowej J.F. Thulina.
8:45-9:30

Śniadanie

9:30-10:30

Aktywnie poznajemy świat

Zajęcia programowe będące realizacją treści z zakresu wychowania przedszkolnego (mowa, matematyka, plastyka, śpiew, ćwiczenia gimnastyczne): zajęcia terapeutyczne z logopedą, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka hiszpańskiego, gimnastyka korekcyjna, rytmika. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych i konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą
10:30-11:30

Ogródkowe zabawy

Przed obiadem dzieci mają czas na zabawę swobodną i zabawy ruchowe na naszym placu zabaw.

Po południu

11:30-12:30

Obiad - pierwsze danie

12:30-14:00

Odpoczynek

Młodsze dzieci mogą w tym czasie spać albo uczestniczyć w zajęciach wyciszających, podczas których czytamy książki i słuchamy muzyki relaksacyjnej. Starsze dzieci: zajęć edukacyjne indywidualne lub w zespołach, zajęcia programowe, zabawy ruchowe, rozwijania uzdolnień, zabawy wg. zainteresowań dzieci.
14:00-14:30

Obiad - drugie danie

14:30-16:00

Rozwijamy nasze pasje i talenty

Po południu w przedszkolu dzieci biorą udział w wybranych zajęciach warsztatowych według rozkładu tygodniowego. W wolnej chwili dzieci korzystają z zabawy swobodnej. W lecie zajęcia te odbywają się w ogródku.
16:00-16:30

Podwieczorek

16:30-17:30

Rozwijamy nasze pasje i talenty

Jest to czas na swobodną, twórczą aktywność dzieci. Możemy bawić się, grać w gry planszowe, rysować, czytać książki, a także bawić się w twórcze zabawy inspirowane nawzajem przez dzieci lub nauczyciela. zajęcia warsztatowe: zajęcia artystyczne, orgiami a także zajęcia rozwijające zmysły, spostrzegawczość i koncentrację.