Loader
photo photo

Grupa zerówka

W Przedszkolu „Happy Hippo” prowadzimy zerówkę czyli roczne przygotowanie przedszkolne.


W oparciu o wymogi ustawodawcy, stworzyliśmy specjalny program edukacyjny, który ma za zadanie w jak najlepszym stopniu przygotować naszych podopiecznych do czynności szkolnych, w ramach ośmiu obszarów rozwoju:

  • kompetencji emocjonalnych
  • kompetencji społecznych
  • kompetencji zakresie  mowy
  • kompetencji w zakresie myślenia dziecięcego
  • kompetencji w zakresie  sprawności ruchowej
  • kompetencji matematycznych
  • kompetencji w zakresie  gotowości do nauki czytania i pisania
  • kompetencji językowych
     

Kierowani doświadczeniem w tym zakresie, realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, wspartą blokiem autorskich zajęć dodatkowych oraz Programem Wychowawczym, które zostały opracowane przez naszych nauczycieli. W praktyce oznacza to gwarancję doskonałego przygotowania naszych podopiecznych do podjęcia nauki w szkole, a także zapewnienie im najlepszego startu w edukacyjną przyszłość.

W ramach codziennych zajęć, rozwijamy umiejętności społeczne, emocjonalne, językowe  naszych podopiecznych. Szczególną wagę przykładamy do kształtowania gotowości dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowania pojęć matematycznych.  Dwa razy w roku w „zerówce” przeprowadzamy diagnozę gotowości szkolnej, której wyniki omawiamy na indywidualnych spotkaniach z rodzicami.