Loader
photo photo

Dwujęzyczność

Lektor języka angielskiego towarzyszy dzieciom przez cały dzień.

Anglista uczestniczy w zajęciach i w zabawie towarzyszy dzieciom podczas wycieczek, jest obecny przy wydarzeniach okolicznościowych. Dzieci uczą się języka angielskiego szybko i bez wysiłku, w naturalny sposób przyswajając wiedzę.

Zajęcia w naszym Przedszkolu prowadzone są w oparciu o metodę immersji częściowej(early partial immersion), dzięki której dzieci „zanurzają” się w języku angielskim towarzyszącym im nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale także sytuacji codziennych, takich jak powitanie, ubieranie się, sprzątanie zabawek, wspólne zabawy, spacery. Dziecko słysząc wypowiedzi w języku obcym w naturalnych sytuacjach, naśladuje je i aktywnie uczestniczy w interakcji językowej.

Nauka języka angielskiego w Happy Hippo odbywa się dwutorowo. Nauczyciel języka angielskiego „podąża” za programem wychowania przedszkolnego. Dzięki temu Dzieci przyswajają wiedzę równolegle w dwóch językach. Zajęcia z j. angielskiego odbywają się  w oparciu o podręczniki Jolly Phonics oraz w oparciu o metodę immersji częściowej(early partial immersion) czyli przez stworzenie realnego, naturalnego środowiska do nauki języka obcego.  Dzieci „zanurzają” się w języku angielskim towarzyszącym im nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale także sytuacji codziennych, takich jak powitanie, ubieranie się, sprzątanie zabawek, wspólne zabawy, spacery. Dziecko słysząc wypowiedzi w języku obcym w naturalnych sytuacjach, naśladuje je i aktywnie uczestniczy w interakcji językowej.

W naszym Przedszkolu gry i zabawy stanowią podstawową formę nauki. Dzieci przyswajają język poprzez zabawę, która jest dla nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności.

Jako uzupełnienie zajęć z języka angielskiego realizujemy projekty z serii Mother Goose Time. MGT to innowacyjny program oraz różnorodne materiały edukacyjne sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Program MGT kształtuje umiejętności językowe oraz zdolności matematyczne, a także poszerzających wiedzę o sztuce i nauce oraz kształtuje więzi i relacje społeczne w języku angielskim.

Nasze Przedszkole bierze również udział w międzynarodowym projekcie Say Hello to The World w którym udział biorą dzieci z krajów Unii Europejskiej. Na zajęciach łączymy się przez Skype z przedszkolami w innych krajach. Jest to nowatorska forma edukacji językowo-kulturowej, która skutecznie motywuje dzieci do komunikowania się w języku angielskim.

W czasie zwykłych czynności dnia przedszkolnego nauczyciel j. angielskiego  jest obecny w grupie przedszkolnej i motywuje dzieci do komunikacji w obcym języku. Dzięki  temu dzieci uczą się języka angielskiego szybko i bez wysiłku, w naturalny sposób przyswajają wiedze. 

Język hiszpański

W ramach edukacji wielokulturowej wprowadziliśmy również naukę języka hiszpańskiego. Zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzi native speaker – nauczyciel pochodzący z Wenezueli.

Na zajęciach wykorzystujemy materiały edukacyjne pochodzące z Hiszpanii jak i Ameryki Łacińskiej. W przypadku najmłodszych dzieci nauka odbywa się poprzez zabawę, przez co proces przyswajania wiedzy jest łatwiejszy i szybszy.